Bảng Giá In Decal Tem Nhãn

Bảng Giá In Decal Tem Nhãn

GIÁ IN STICKER DECAL GIẤY HÌNH CHỮ NHẬT
In kỹ laser KTS, bế Demi đứt nửa

Số Lượng5001.0002.0005.000
Kích thước (cm)
2x3274.300
386.400
496.560
729.360
3x4389.740484.320
643.440
1.050.000
4x6524.680
643.440
916.080
1.693.200
5x8679.640
878.880
1.369.200
2.768.880
5x9679.640878.8801.369.2002.768.880

GIÁ IN STICKER DECAL GIẤY HÌNH TRÒN
In kỹ laser KTS, bế Demi đứt nửa

Số Lượng5001.0002.0005.000
Kích Thước (cm)
1x1133.510
174.480
228.960
365.160
2x2245.440
306.480
423.120
619.320
3x3332.020
435.360
577.920
901.200
4x4445.120
543.360
737.040
1.268.400
5x5551.200
675.600
975.600
1.844.400
6x6662.220
849.120
1.304.400
2.627.760

 

Bảng Giá In Tem nhãn Decal Bảo Mật

Số Lượng5001.0002.0005.000
Kích thước (cm)
1x1148.525202.200284.400489.900
2x2305.500403.500603.3001.076.700
3x3437.125629.400966.0001.871.400
4x4625.300876.0001.402.320
2.931.600
5x5851.5001.230.0002.084.4004.616.400

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *